surowce do produkcji tworzyw sztucznych plastiku poliuretanów

Surowce do produkcji tworzyw sztucznych

Wyszukaj surowiec

Wszystkie #
a b c d e f g h i j k l ł m n o p q r s t u v w x y z ż

1,4-Butanodiol 1,4-BDO

Inne nazwy:  BDO; Glikol Tetrametylenowy; Butano-1;4-diol

2-Etyloheksanol 2-EH

Inne nazwy:  2-Etylo-1-heksanol; Izooktanol; 2-etyloheksan-1-ol; Alkohol 2-etyloheksylowy; 2-EH

Aceton

Inne nazwy:  Propanon; Dwumetyloketon; Propan-2-on; Dimetyloketon; Ketondimetylowy

Alkohol Benzylowy

Inne nazwy:  Fenylometanol; Fenylokarbinol; Benzenometanol; a-Hydroksytoluen; α-Hydroksytoluen; E1519

Alkohol Furfurylowy

Inne nazwy:  2-Furanometanol; Furan-2-ylometanol; 2-Furanokarbinol; Alkohol Furfuralowy; 2-Furylokarbinol; 2-Furylometanol; 2-Hydroksymetylofuran

Alkohol Izopropylowy IPA

Inne nazwy:  Propan-2-ol; Izopropanol; 2-propanol; 2-Hydroksypropan

Aminoetylopiperazyna

Inne nazwy:  2-piperazyn-1-yloetyloamina; 1-(2-aminoetylo)piperazyna; n-(2-aminoetylo)piperazyna

Askorbinian Sodu

Inne nazwy:  Sól sodowa kwasu askorbinowego; (2R)-2-[(1S)-1;2-dihydroksyetylo]-4-hydroksy-5-okso-2H-furan-3-olan sodu; E301

Aspartam

Inne nazwy:  Ester metylowy N-(L-α-aspartylo)-L-fenylolaniny; E951

Azotan Amonu

Inne nazwy:  Saletra Amonowa; Pulan; Azotan (V) Amonu; Azotan Amonowy; Trójoksydoazotan Amonu; Trioksydoazotan Amonu

Bezwodnik Ftalowy

Inne nazwy:  Bezwodnik Kwasu Ftalowego; 2-Benzofurano-1;3-dion; Bezwodnik Kwasu 1;2-Benzenodikarboksylowego

Bezwodnik Maleinowy

Inne nazwy:  Bezwodnik Kwasu Maleinowego; Bezwodnik Kwasu cis-etylenodikarboksylowego; Furano-2;5-dion

Boraks Pięciowodny

Inne nazwy:  Czteroboran Sodu Pięciowodny; Tetraboran Sodu Pięciowodny; Tetraboran Sodu Pentahydrat; Czteroboran Sodu Pentahydrat; Boran Sodu Pentahydrat; E285

Boran Cynku

Boran Cynku Siedmiowodny

Inne nazwy:  Boran Cynku Heptahydrat

Butanol

Inne nazwy:  Butan-1-ol; n-Butanol; Alkohol n-butylowy; 1-Hydroksybutan; Alkohol butylowy; 1-Butanol;

Butyldiglikol BDG

Inne nazwy:  2-(2-butoksyetoksy)etanol; Eter Butylowy Glikolu Dietylenowego

Butylglikol BG

Inne nazwy:  2-Butoksyetanol

Chloran Sodu

Inne nazwy:  Chloran (V) Sodu; Chloran Sodowy; Sól Sodowa Kwasu Chlorowego (V)

Chlorek Amonu

Inne nazwy:  Salmiak; Chlorek Azaniowy; Chlorek Amonowy

Chlorek Cynku

Inne nazwy:  Dichlorek Cynku

Chlorek Cyny Dwuwodny

Inne nazwy:  Dichlorek Cyny Dwuwodny ; Dichlorek Cyny Dihydrat; Chlorek Cyny (II) Dwuwodny ; Chlorku Cyny (II) Dihydrat; E512

Chlorek Metylenu

Inne nazwy:  Dichlorometan; Dwuchlorometan

D-Limonen

Inne nazwy:  4-izopropenylo-1-metylocykloheksen

Dietanoloamina DEA

Inne nazwy:  Dwuetanoloamina; DEA; Bis(hydroksyetylo)amina; 2;2'-Dihydroksydietyloamina; N;N-Bis(2-hydroksyetylo)amina

Dostępne rodzaje: 100%; 90%; 85%; 80%

Dietylenotriamina DETA

Inne nazwy:  Dwuetylenotriamina; 2;2'-iminodi(etyloamina); Di-2(aminoetylo)amina; DETA

Ditionian Sodu

Inne nazwy:  Dwutionian (III) sodu; Ditionin Sodu; Ditionin Disodu; Podsiarczyn Sodu; Podsiarczyn Sodowy; Hydrosulfit; Hydrosulfit sodu

Etanoloamina MEA

Inne nazwy:  Monoetanoloamina; Etanoloamina; 2-aminoetanol; ETA; Aminoetanol; Hydroksyetyloamina

Dostępne rodzaje: 100%; 90%; 85%; 80%

Etylenoamina E-100

Etylenodiamina EDA

Inne nazwy:  Etano-1;2-diamina; 1;2-diaminoetan; Etylenodwuamina

Fluorokrzemian Sodu

Inne nazwy:  Heksafluorokrzemian sodu; Heksafluorokrzemian disodu; Heksafluorokrzemian (IV) sodu; Krzemofluorek Sodu; Krzemofluorek Sodowy

Fluoryt

Inne nazwy:  Fluorek wapnia

Formalina

Inne nazwy:  Formaldehyd; Aldehyd Mrówkowy; Metanal; E240

Dostępne rodzaje: technniczna

Fosforan Dwuwapniowy Dwuwodny DCP

Inne nazwy:  Wodorofosforan Wapnia Dwuwodny; Fosforan Wapnia Dwuzasadowy; Fosforan Diwapniowy Dihydrat; Dwuzasadowy Fosforan Wapnia Dwuwodny; E341

Fosforan Monoamonowy MAP

Inne nazwy:  Diwodorofosforan Amonu; Fosforan Jednoamonowy; Ortofosforan monoamonowy; MAP

Fosforan Trietylu

Inne nazwy:  Fosforan Etylu; Ortofosforan Etylu; Fosforan (V) Etylu; TEP

Fosforan Trójsodowy Dwunastowodny TSP

Inne nazwy:  Fosforan Trisodowy Dwunastowodny; Fosforan Sodu Dwunastowodny; Fosforan (V) Sodu Dwunastowodny; Fosforan Sodu Dodekahydrat; Fosforan Trójsodowy Dodekahydrat; Fosforan Trisodu Dodekahydrat; Fosforan Sodu Ekstra; TSP; E339

Gliceryna

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 80%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 96%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 99,5%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Glikol Dietylenowy DEG

Inne nazwy:  DEG; Glikol Dwuetylenowy; Diglikol; 2;2'-oksydietanol

Glikol Dipropylenowy DPG

Inne nazwy:  DPG; Glikol Dwupropylenowy; 1;1-oksydi-2-propanol; 4-oksa-2;6-heptadiol

Glikol Etylenowy MEG

Inne nazwy:  Glikol Monoetylenowy; MEG; Etanodiol; Etano-1;2-diol

Glikol Polietylenowy 1500

Inne nazwy:  PEG 1500; PEO; Makrogol; Polioksyetylenoglikol; Polietylenoglikol; Poliglikol Oksyetylenowy; Polioksyetylenoglikol; E1521

Glikol Polietylenowy 20000

Inne nazwy:  PEG 20000; PEO; Makrogol; Polioksyetylenoglikol; Polietylenoglikol; Poliglikol Oksyetylenowy; Polioksyetylenoglikol; E1521

Glikol Polietylenowy 4000

Inne nazwy:  PEG 20000; PEO; Makrogol; Polioksyetylenoglikol; Polietylenoglikol; Poliglikol Oksyetylenowy; Polioksyetylenoglikol; E1521

Glikol Polietylenowy PEG 400

Inne nazwy:  PEG 400; PEO; Makrogol; Polioksyetylenoglikol; Polietylenoglikol; Poliglikol Oksyetylenowy; Polioksyetylenoglikol; E1521

Glikol Propylenowy BIO

Inne nazwy:  Glikol Monopropylenowy; 1;2-propanodiol; Glikol 1;2-propylenowy; Glikol Metyloetylenowy; Glikol α-propylenowy; E1520

Glikol Propylenowy MPG

Inne nazwy:  MPG; Glikol Monopropylenowy; 1;2-propanodiol; Glikol 1;2-propylenowy; Glikol α-propylenowy; E1520

Glikol Trietylenowy (TEG)

Inne nazwy:  TEG; Glikol Trójetylenowy; 2;2'-(etylenodioksy)dietanol

Glukonian Sodu

Inne nazwy:  D-glukonian Sodu; E576

Izopropanoloamina MIPA

Inne nazwy:  MIPA; 1-Aminopropan-2-ol; Monoizopropanoloamina

Kalafonia

Kaprolaktam

Inne nazwy:  Azepan-2-on; ε-Kaprolaktam; Laktam Kwasu ε-Aminokapronowego; Heksano-6-laktam

Krzemian Cyrkonu

Inne nazwy:  Ortokrzemian Cyrkonu; Krzemian (IV) Cyrkonu

Kwas 12-Hydroksystearynowy 12-HSA

Inne nazwy:  Kwas 12-hydroksyoktadekanowy

Kwas Adypinowy

Inne nazwy:  Kwas Heksanodiowy; Kwas Heksano-1;6-diowy; Kwas Butano-1;4-dikarboksylowy; E355

Kwas Alkilobenzenosulfonowy ABS

Inne nazwy:  Kwas ABS; LABSA; Kwas Dodecylobenzenosulfonowy

Kwas Amidosulfonowy

Inne nazwy:  Kwas Sulfamidowy; Kwas Amidosiarkowy

Kwas Benzoesowy

Inne nazwy:  Kwas benzenokarboksylowy; kwas fenylokarboksylowy; E210

Kwas Borowy

Inne nazwy:  Kwas borowy (III); Kwas ortoborowy; Kwas borny; Kwas trioksoborowy; Trihydroksyboran; E284

Kwas Fosfonowy

Inne nazwy:  Kwas Fosforowy (III); Kwas Fosforawy

Kwas Fosforowy 75%

Inne nazwy:  Kwas Fosforowy (V); Kwas Ortofosforowy; Triwodorotetraoksyfosforan; E338

Kwas Glikolowy roztwór 70%

Inne nazwy:  Kwas Hydroksyoctowy; Kwas 2-hydroksyoctowy; Kwas 2-hydroksyetanowy

Kwas Izoftalowy

Inne nazwy:  Kwas m-Ftalowy; Kwas meta-Ftalowy Kwas 1;3-benzenodikarboksylowy

Kwas Mlekowy 80%

Inne nazwy:  Kwas 2-hydroksypropanowy; Kwas alfa-hydroksypropanowy; Kwas α-hydroksypropanowy; E270

Kwas Oleinowy (Oleina)

Inne nazwy:  Kwas Oktadekenowy; Kwas Olejowy; Kwas cis-oktadek-9-enowy

Kwas p-toluenosulfonowy PTSA

Inne nazwy:  Kwas Paratoluenosulfonowy; Kwas Tosylowy; Kwas 4-metylobenzenosulfonowy

Kwas Palmitynowy

Inne nazwy:  Kwas Heksadekanowy; Kwas Pentadekanokarboksylowy; E570

Kwas Salicylowy

Inne nazwy:  Kwas 2-hydroksybenzoesowy; Kwas o-hydroksybenzoesowy; Kwas 2-hydroksybenzenokarboksylowy

Kwas Sebacynowy

Inne nazwy:  Kwas Dekanodiowy; Kwas 1;8-oktanodikarboksylowy

Kwas Siarkowy 95-98%

Inne nazwy:  Kwas Siarkowy (VI); E513

Kwas Solny 31-33%

Inne nazwy:  Kwas Chlorowodorowy; E507

Kwas Solny 33%, 37%

Inne nazwy:  Kwas Chlorowodorowy; E507

Kwas Stearynowy

Inne nazwy:  Mieszanina Kwasów C16-C18

Melamina

Inne nazwy:  Cyjanuramid; Cyjanurtriamid; Cyjanuroamid; 2;4;6-triamino-1;3;5-triazyna

Metakrzemian Sodu Pięciowodny

Inne nazwy:  Metakrzemian Disodu Pięciowodny; Metakrzemian Disodu Pentahydrat; Pentahydrat Metakrzemianu Sodu; Szkło Wodne

Metanol

Inne nazwy:  Alkohol Metylowy; Spirytus Drzewny; Alkohol Drzewny; Karbinol; Hydroksymetan

Metoksypropanol

Inne nazwy:  1-metoksypropan-2-ol; 1-metoksy-2-propanol; Eter Monometylowy Glikolu Propylenowego

Metyloetyloketon MEK

Inne nazwy:  Butanon; 2-Butanon; Butan-2-on; Keton Metylowo-etylowy; Keton Etylowo-metylowy; Metyloaceton

Metyloizobutyloketon MIBK

Inne nazwy:  Keton Izobutylowo-metylowy; Keton Metylowo-izobutylowy; 4-metylopentan-2-on; 4-metylo-2-pentanon; Izopropyloaceton

Mocznik (Urea; Karbamid)

Inne nazwy:  Urea; Karbamid; Diamid Kwasu Węglowego; Diaminometanal; Diamid Karbonowy; E927b

Nadsiarczan Sodu

Inne nazwy:  Nadtlenosiarczan Sodu; Nadtlenosiarczan Disodu; Peroksydisiarczan Sodu

Octan Butyldiglikolu BDGA

Inne nazwy:  Octan 2-(2-butoksyetoksy)etylu

Octan Butylu

Inne nazwy:  Octan n-Butylu; Etanian Butylu; Ester Kwasu Octowego i Butanolu

Octan Cynku Dwuwodny

Inne nazwy:  Etanian Cynku Dwuwodny; Dioctan Cynku Dwuwodny; Dietanian Cynku Dwuwodny; Etanian Cynku Dihydrat; Dioctan Cynku Dihydrat; Dietanian Cynku Dihydrat; E650

Octan Etylu

Inne nazwy:  Etanian Etylu; Ester Octowy; Ester Etylowy Kwasu Octowego

Octan Propylu

Inne nazwy:  Octan n-Propylu; Etanian Propylu; Ester Kwasu Octowego i Propanolu

Oleina (Kwas Oleinowy)

Inne nazwy:  Kwasy Tłuszczowe C16-C18

Olej Parafinowy

Inne nazwy:  Parafina Ciekła Ciężka; Olej Mineralny Ciężki

Olej Silikonowy

Inne nazwy:  Polidimetylosiloksan; PDMS; Dimetykon; E900

Dostępne rodzaje: 50; 100; 350; 1000; 20000 cSt

OPTSA

Inne nazwy:  o/p-Toluenosulfonamid; Mieszanina Orto i Para Toluenosulfonamidu

Paraformaldehyd PFA

Inne nazwy:  PFA; Poliformaldehyd

Pentaerytrytol

Inne nazwy:  Pentaerytryt; 2;2-bis(hydroksymetylo)-propan-1;3-diol; Tetra(hydroksymetylo)metan

Pirofosforan Tetrapotasowy TKPP

Inne nazwy:  Pirofosforan Czteropotasowy; Difosforan Tetrapotasu TKPP; E450V

Rezorcyna

Inne nazwy:  Rezorcynol; 1;3-dihydroksybenzen; Benzeno-1;3-diol; m-hydroksyfenol; Fenol m-dihydroksylowy; E103

Sebacynian Dioktylu

Inne nazwy:  Sebacynian Dwuoktylu; Sebacynian Bis(2-etyloheksylu)

Siarczan Baru strącany

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Baru

Siarka Olejowana

Sorbitol roztwór 70%

Inne nazwy:  Sorbit; (2S;3R;4R;5R)-heksano-1;2;3;4;5;6-heksaol; E420ii

Sorbitol Sypki

Inne nazwy:  Sorbit; (2S;3R;4R;5R)-heksano-1;2;3;4;5;6-heksaol; E420i

Stearyna

Inne nazwy:  Kwasy Tłuszczowe C16-C18

Stearynian Cynku

Inne nazwy:  Distearynian Cynku; Dwustearynian Cynku; Oktadekanian Cynku; Dioktadekanian Cynku

Stearynian Glinu

Inne nazwy:  Tristearynian Glinu; Trójstearynian Glinu; Oktadekanian Glinu; Trioktadekanian Glinu

Stearynian Sodu

Inne nazwy:  Oktadekanian Sodu

Stearynian Wapnia

Inne nazwy:  Distearynian Wapnia; Dwustearynian Wapnia; Oktadekanian Wapnia; Dioktadekanian Wapnia; E470

Talk

Inne nazwy:  uwodniony Krzemian Magnezu; E553b

Dostępne rodzaje: 325 MESH; 700 MESH

TEA 85% + DEA 15%

Inne nazwy:  Trietanoloamina 85% + Dietanoloamina 15%

Tlenek Antymonu (III)

Inne nazwy:  Trójtlenek Antymonu; Tritlenek Antymonu; Tritlenek Diantymonu; Tlenek Antymonawy

Tlenek Chromu (III)

Inne nazwy:  Tritlenek Dichromu; Tlenek Chromowy; Zieleń Chromowa

Tlenek Cynku

Inne nazwy:  Monotlenek Cynku; Biel Cynkowa; Biel Chińska

Tlenek Miedzi (II)

Inne nazwy:  Monotlenek Miedzi

Tlenek Ołowiu (II)

Inne nazwy:  Glejta Ołowiana; Monotlenek Ołowiu

Toluilenodiizocyjanian TDI

Inne nazwy:  Toluenodwuizocyjanian; 2;4-diizocyjaniano-1-metylo-benzen

Tolyltriazol

Inne nazwy:  Metylo-1H-benzotriazol

Triacetyna

Inne nazwy:  Trójacetyna; Trioctan glicerolu; Trioctan propano-1;2;3-triylu; E1518

Trietanoloamina TEA

Inne nazwy:  TEA; Trójetanoloamina; 2;2';2''-nitrylotrietanol; Tri(2-hydroksyetylo)amina

Dostępne rodzaje: 100%; 90%; 85%; 80%

Trietylenotetraamina TETA

Inne nazwy:  TETA; Trójetanoloczteroamina; Trójetanolotetraamina; Trietanoloczteroamina; N′-[2-(2-aminoetyloamino)etylo]etano-1;2-diamina

Urotropina HMTA

Inne nazwy:  Heksametylenotetraamina; HMTA; Sześciometylenoczteroamina; Heksamina; 1;3;5;7-Tetraazaadamantan; E239

Dostępne rodzaje: stabilizowana; niestabilizowana

Wapno Chlorowane

Inne nazwy:  Podchloryn Wapnia; Chloran I Wapnia; Wapno Bielące; Chlorek Bielący

Węglan Baru

Węglan Miedzi

Inne nazwy:  Węglan Miedzi II; Zasadowy Węglan Miedzi; Zasadowy Węglan Miedzi II; Hydroksowęglan Miedzi (II); Diwodorotlenek Węglan Dimiedzi; Zasadowy Węglan Miedziowy

Węglan Potasu

Inne nazwy:  Potaż; Węglan Dipotasu; E501i

Węglan Propylenu

Inne nazwy:  4-metylo-1;3-dioksolan-2-on; Cykliczny Węglan Propylenu; Ester Propylenowy Kwasu Węglowego

Wersenian Disodu

Inne nazwy:  Wersenian Disodowy; Sól Sodowa EDTA; Sól Dwusodowa EDTA; Sól Dwusodowa Kwasu Etylenodiaminotetraoctowego; Diwodoroetylenodiaminotetraoctan Disodowy; EDTA-NA2

Wersenian Disodu Dwuwodny

Inne nazwy:  Wersenian Disodowy Dihydrat; Sól Sodowa EDTA Dwuwodna; Sól Sodowa EDTA Dihydrat; Sól Dwusodowa EDTA Dwuwodna; Sól Dwusodowa EDTA Dihydrat; Sól Dwusodowa Kwasu Etylenodiaminotetraoctowego Dwuwodna; EDTA-Na2 Dihydrate

Wersenian Tetrasodu

Inne nazwy:  Wersenian Tetrasodowy; Ergon; Sól Sodowa EDTA; Sól Czterosodowa EDTA; Sól Czterosodowa Kwasu Etylenodiaminotetraoctowego; EDTA-NA4

Wersenian Tetrasodu roztwór 39%

Inne nazwy:  Wersenian Tetrasodowy; Ergon; Sól Sodowa EDTA; Sól Czterosodowa EDTA; Sól Czterosodowa Kwasu Etylenodiaminotetraoctowego; EDTA-NA4

Woda Amoniakalna 25%

Inne nazwy:  roztwór Amoniaku; roztwór Amoniakalny; Wodorotlenek Amonu; Wodny roztwór Azanu

Dostępne rodzaje: techniczny

Wodorosiarczyn Sodu roztwór 40%

Inne nazwy:  Wodorosiarczan IV Sodu; Kwaśny Siarczyn Sodu; Kwaśny Siarczan IV Sodu; E222

Wodorotlenek Baru Jednowodny

Inne nazwy:  Diwodorotlenek Baru Jednowodny; Diwodorotlenek Baru Monohydrate

Wodorotlenek Baru Ośmiowodny

Inne nazwy:  Diwodorotlenek Baru Ośmiowodny; Diwodorotlenek Baru Oktahydrate

Wodorotlenek Glinu

Inne nazwy:  Triwodorotlenek Glinu

Wodorotlenek Litu Jednowodny

Inne nazwy:  Wodorotlenek Litu Monohydrat; Zasada Litowa Jednowodna; Zasada Litowa Monohydrat

Wodorotlenek Potasu Płatki

Inne nazwy:  Potaż Żrący; Potaż Kaustyczny; E525

Wodorotlenek Potasu roztwór 50%

Inne nazwy:  Ług Potasowy; Potaż Żrący; Potaż Kaustyczny; E525

Wodorotlenek Sodu

Inne nazwy:  Zasada Sodowa; Soda Kaustyczna; Soda Żrąca; E524

Dostępne rodzaje: płatki; granulki

Wodorotlenek Sodu roztwór

Inne nazwy:  Zasada Sodowa; Soda Kaustyczna; Soda Żrąca; Ług Sodowy; E524

Dostępne rodzaje: 10%; 20%; 30%; 33%; 35%; 40%; 45%; 50%

Wodorowęglan Amonu

Inne nazwy:  Kwaśny Węglan Amonu; Amoniak do pieczenia; Bikarbonat Amonu; Diwęglan Amonu; E503ii

Dlaczego warto zamawiać
surowce chemiczne w Centro-chem

Zamawiaj szybko, sprawnie, redukuj ryzyko.

Surowce, których szukasz, są w naszych magazynach

Własne magazyny, flota samochodów ciężarowych i stabilny łańcuch dostaw oznaczają szeroką dostępność i szybką realizację zamówienia.

Brak obaw o jakość surowców chemicznych

Nie słowa, a konkretne działania potwierdzają jakość surowców, które oferujemy. To wdrożony system ISO, certyfikacja GMP+ czy standard floty GMP+B4

Ryzyko ograniczone do minimum

W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw w Polsce i na świecie. Dysponujemy własną flotą 
samochodów ciężarowych, własnymi magazynami, składami celnymi i platformami do transportu kontenerów.

Dogodne opakowanie z możliwością personalizacji

Worki, bigbagi, cysterny, paletopojemniki, beczki, kanistry,
butelki... dostosowujemy opakowanie do Twoich potrzeb. Przygotujemy dla Ciebie również indywidualne etykiety.

Partnerstwo na każdym etapie

Odpowiadamy na zapytania
 ofertowe w maksymalnie 60 minut, przydzielamy indywidualnego 
opiekuna, dotrzymujemy słowa, stawiamy na długofalową współpracę.

2

składy celne

26

lat doświadczenia

2 000

Klientów na świecie

16

ciężarówek

35

rynków na świecie

14 000 m²

powierzchni magazynowej