Regulaminy i certyfikaty

Polityka Jakości

Polityka jakości odgrywa bardzo dużą rolę w działalności firmy. Chcąc zapewnić Klientom surowce i usługi na najwyższym poziomie, wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018. Firmą certyfikującą jest United Registrarof Systems Polska Sp. z o.o. (URS Polska)

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

Certyfikacja GMP

Certyfikaty GMP+ to potwierdzenie dla naszych Klientów z branży paszowej, że gwarantujemy bezpieczny łańcuch dostaw i jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym, który dba o zapewnienie najwyższych standardów.

GMP+B3

Pobierz

GMP+B4

Pobierz

Certyfikat AEO

Certyfikat AEO stanowi potwierdzenie wiarygodności naszej firmy jako importera i eksportera i pozwalanam na sprawniejsze przeprowadzanie procedur celnych.

AEO

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, BHP oraz bezpieczeństwem żywności, pasz i dodatków do pasz

Pobierz

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Zakupów

Kodeks Etyki

Pobierz

Prekursory materiałów wybuchowych - Oświadczenie nabywcy

Pobierz

Strategia obniżenia zużycia energii oraz zmniejszenia śladu węglowego

Pobierz

Regulamin Zgłaszania Nieprawidłowości

Pobierz

Regulamin Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi

Pobierz