Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 • W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies.
 • Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.
 • Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, a także do celów marketingowych.
 • Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli są one niezbędne do działania tej witryny. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę klikając w ikonę w lewym, dolnym rogu strony.
 • Nasza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.
 • Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Centro-chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą: Turka 141b, 20-258 Lublin. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia ofert, usług i komunikatów dopasowanych do Twoich preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Ciebie preferencji). Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystko", a jeśli chcesz odmówić zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek, prócz niezbędnych plików cookies, kliknij przycisk „Odrzuć”. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zmień ustawienia”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz ustawienia". Pamiętaj też, że w każdym czasie, w łatwy sposób możesz zmienić wybrane pierwotnie ustawienia. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Postanowienia ogólne

 1. Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Centro-chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zwanej dalej Centro-chem sp. z o.o. sp.k. lub Spółką, swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Centro-chem sp. z o.o. sp.k. zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 2. Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.centro-chem.pl, zwanej dalej „Serwisem”. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
 3. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Centro-chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 20-258 Lublin, Turka 141b.
 4. Centro-chem sp. z o.o. sp.k. przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@centro-chem.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: Turka 141B, 20-258 Lublin 62.
 5. Ilekroć w dalszej części niniejszej Polityki jest mowa bez bliższego określenia o:
  • Administratorze –  należy przez to rozumieć Spółkę Centro-Chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Turce, Turka 141B, 20-258 Lublin; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  KRS: 0000822639, NIP: 7132339236, REGON: 43093238600000;
  • Dane osobowe –  należy przez to rozumieć informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
  • Polityka –  należy przez to rozumieć niniejszą Politykę prywatności
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Serwis – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.centro-chem.pl;
  • Użytkownik – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§2. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
  w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat
  w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 3. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w serwisie

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty
  e-mail, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe są przetwarzane:
  • na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   Dane Użytkownika osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przy użyciu Newslettera lub za pomocą kontaktu telefonicznego wyłącznie na podstawie wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody Użytkownika. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na zgodzie Użytkownika. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą.
   Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przy użyciu Newslettera lub za pomocą kontaktu telefonicznego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na zgodzie Użytkownika. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
   Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli nie wpływa nadmiernie na interesy Użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem a prywatnością. Użytkownika W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę prawną, Współadministratorzy dokonali analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności Użytkownika oraz ocenili środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu ochrony danych osobowych. Prawnie uzasadnionymi interesami w związku z prowadzonym przez nas serwisem internetowym mogą być:
   • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
   • marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej),
   • obsługa zapytań i reklamacji,
   • wykorzystanie plików cookies oraz profilowanie w celach marketingowych;
   • dbanie o bezpieczeństwo naszych systemów IT,
   • przeprowadzanie analiz dotyczących sposobów korzystania ze strony internetowej lub z poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzania poprawek lub ulepszeń strony,
   • wewnętrzne cele administracyjne, w tym cele statystyczne.
   • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to np. sytuacji udostępnienia Państwa danych na żądanie właściwych organów państwowych lub sądów.
  • w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą.
   Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przy użyciu Newslettera lub za pomocą kontaktu telefonicznego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na zgodzie Użytkownika. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
   Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli nie wpływa nadmiernie na interesy Użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem a prywatnością. Użytkownika W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę prawną, Współadministratorzy dokonali analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności Użytkownika oraz ocenili środki techniczne
   i organizacyjne zastosowane w celu ochrony danych osobowych. Prawnie uzasadnionymi interesami w związku z prowadzonym przez nas serwisem internetowym mogą być:
   • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
   • marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej),
   • obsługa zapytań i reklamacji,
   •  wykorzystanie plików cookies oraz profilowanie w celach marketingowych;
   • dbanie o bezpieczeństwo naszych systemów IT,
   •  przeprowadzanie analiz dotyczących sposobów korzystania ze strony internetowej lub z poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzania poprawek lub ulepszeń strony,
   •  wewnętrzne cele administracyjne, w tym cele statystyczne.
  • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to np. sytuacji udostępnienia Państwa danych na żądanie właściwych organów państwowych lub sądów.
 6. W ramach Serwisu internetowego przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:
  •  dane identyfikacyjne podane w formularzu dot. przesyłania Newslettera, adres e-mail, imię i nazwisko,
  •  dane identyfikacyjne i kontaktowe podane w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy oraz adres e-mail, telefon,
  • dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie wchodząc na Serwis, takie jak adresy protokołu internetowego osób odwiedzających nasz Serwis, a także tzw. dane zbiorowe, czyli informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, jakie strony zostały odwiedzone przez nich wcześniej, itp. Dane te zbierane są automatycznie. W celu dowiedzenia się więcej na temat zbierania przez nas danych zbiorowych prosimy o zapoznanie się z naszą informacją dotyczącą cookies dostępną w Serwisie,
  • inne dane podawane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu internetowego (adres IP, historia użytkownika).
 7. Współadministratorzy zbierają dane osobowe Użytkownika wymienione w ust. 6 bezpośrednio od Użytkownika.
 8. W związku z prowadzoną przez Współadministratorów działalnością, dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom:
  • administratorowi strony internetowej,
  • dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych,
  • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów,
  • firmom kurierskim i operatorom pocztowym.
 9. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Państwa dane zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.
 10. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas:
Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Zawarcie i wykonanie umowy:
• z klientem (w tym sklep stacjonarny i internetowy);
• kontrahentem

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO Przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy

Centro-chem sp. z o.o. sp.k. w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami
/współpracownikami klientów i kontrahentów.
Nadto, administrator danych może uzyskiwać od kontrahenta podstawowe dane jego pracownika/ współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu oraz w określonych sytuacjach nr dokumentu ze zdjęciem) będącego kierowcą w związku z realizacją procesu logistyki, której dane dotyczą od podmiotu, u którego ta osoba jest zatrudniona lub współpracuje.

Rejestracja konta w sklepu internetowego https://chem-sklep.pl

art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres posiadania konta w serwisie: chem-sklep.pl, tj realizacji umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną


Rozpatrywanie skarg i reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi


art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.


Archiwizowanie dokumentów w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków
prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości
oraz w celu archiwizacji innych dokumentów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu

art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa o rachunkowości (co do zasady przez okres do 6 lat), w przypadku danych znajdujących się w innych dokumentach do czasu złożenia sprzeciwu.Jeżeli do określonych dokumentów przepisy prawa nie wskazują okresu ich archiwizacji, administrator przechowuje wybrane dokumenty przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług związanych działalnością Spółki bez wykorzystania środków
komunikacji elektronicznej i numerów telefonów
.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie działań marketingowych własnych produktów i usług oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie działań marketingowych produktów i usług partnerów Administratora.
 
Okres przechowywania: Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
 
 
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Kontrola dostępu, w tym monitoring na teren administratora danych w celach podniesienie bezpieczeństwa pracowników i
ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy
informacji.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
 
Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).
Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).

Prowadzenie rekrutacji


art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO
 
 
Do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.


Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane innych kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 3 miesięcy po wyborze kandydata do pracy jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować, a tym samym administrator nie zakończył procesu rekrutacji, którego celem jest zatrudnienie lub  nawiązanie 
stałej współpracy z kandydatem.

Prowadzenie formularza
kontaktowego na stronie www

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przechowywania danych związany jest z przedmiotem zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przechowywania danych związany jest z przedmiotem zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego.


Zarządzanie zasobami ludzkimi
– pracownikami i
współpracownikami


art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO art. 9 ust. 2 lit. b RODO
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy.
 
10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998
r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.
 
 
Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika  na jego
rozpowszechnianie lub na podstawie umowy.
Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika  na jego
rozpowszechnianie lub na podstawie umowy.


Prowadzenia działań analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb użytkowników usługi, ogólnej optymalizacji        produktów administratora, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o użytkownikach, itp.)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
 
Przez czas trwania umowy, jak również po jej zakończeniu do czasu wskazanego w celach powyżej.
Posiadanie działań analitycznych.Badanie satysfakcji użytkowników poprzez
określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia użytkowników z produktów i usług administratora


art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres obowiązywania Umowy lub złożenia sprzeciwu.


Prowadzenie badania satysfakcji.

Pliki cookies
Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych. Nadto obsługa stron internetowych, wizyty użytkownika strony oraz analiza aktywności na stronach internetowych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która
uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies. 


Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest obsługa stron internetowych
 1. Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

§ 4. Odbiorcy danych

 1. W związku z prowadzoną działalnością Spółka będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  • innym podmiotom powiązanym osobowo z Centro-chem sp. z o.o. sp.k.;
  • podmiotom świadczącym usługi IT;
  • podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne.

§ 5.Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność podania danych

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Centro-chem sp. z o.o. sp.k. przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych.

§ 6.

 1. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Centro-chem sp. z o.o. sp.k.  z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Centro-chem sp. z o.o. sp.k.  danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

§ 7. Przekazywanie danych do państwa trzecich

 1. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza obszar EOG.
 2. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

  Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

  Nadto, mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane służbowe pracownika/ współpracownika Centro-chem sp. z o.o. sp.k. (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego oraz adres e-mail) mogą zostać przekazane do państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy pomiędzy Centro-chem sp. z o.o. sp.k. a pracownikiem/ współpracownikiem, którego dane osobowe są przekazywane. Przekazanie do państwa trzeciego danych osobowych pracownika/ współpracownika, dotyczy tych osób którzy będą wykonywać czynności na rzecz kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta z państwa trzeciego.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, lub mogłyby powodować inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Współadministratorów jest dobrowolne, ich niepodanie może jednak prowadzić do (w zależności od tego w jakim celu są one zbierane):
 3. niemożności prowadzenia przez Współadministratorów marketingu bezpośredniego wobec Państwa;
 4. niemożnością wysyłania przez Współadministaratorów Newslettera do Użytkownika;
 5. niemożności odpowiedzi na wysłane przez Użytkownika zapytanie lub reklamację.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 9. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 10. Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 05.04.2024

POLITYKA COOKIES

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis używa plików cookie w celu dostosowania treści serwisu do potrzeb Użytkownika i zapewnienia jej właściwego funkcjonowania.
 2. Pliki „cookie” to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub smartphone), podczas gdy odwiedzasz Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Operatorzy serwisu oświadczają, iż świadcząc usługi drogą elektroniczną przechowują i uzyskują dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, za pomocą plików Cookies. 
 4. Poniżej określono zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatorów.
 5. W celu dostosowania lub zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik może skorzystać z instrukcji przeglądarki lub wyświetlenia funkcji pomocy. Poniżej przedstawione zostały odnośniki do instrukcji usuwania plików Cookie dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
  • Chrome;
  • Mozilla Firefox;
  • Egde;
  • Internet Explorer;
  • Opera;
  • Safari
 6. Urządzenia mobilne:
  • Android;
  • iOS (Safari)
 7. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i jak ich używamy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i jak te informacje są wykorzystywane oraz jak zarządzać ustawieniami plików cookie.
 8. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania małych fragmentów informacji. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona jest ładowana w przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam zapewnić prawidłowe działanie witryny, zwiększyć jej bezpieczeństwo, zapewnić lepszą obsługę użytkownika oraz zrozumieć, jak działa witryna, oraz przeanalizować, co działa i gdzie wymaga ulepszeń.
 9. Ilekroć w dalszej części niniejszej Polityki jest mowa bez bliższego określenia o:
  • Polityka –  należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Cookies;
  • Serwis –  należy przez to rozumieć stronę internetową www.centro-chem.pl;
  • Cookies –  należy przez to rozumieć dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. 
  •  Cookies Operatora –  należy przez to rozumieć Cookies zamieszczane przez Operatora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawców za pośrednictwem Serwisu;
  • Cookies Zewnętrzne –  należy przez to rozumieć - Cookies zamieszczane przez Partnerów Operatora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
  • Urządzenie – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
  • Operator – należy przez to rozumieć Spółkę Centro-Chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Turce, Turka 141B, 20-258 Lublin; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  KRS: 0000822639, NIP: 7132339236, REGON: 43093238600000;
  • Użytkownik –  należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z Serwisu
   w jakikolwiek sposób.
 10. Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie pierwszej i trzeciej strony do kilku celów. Własne pliki cookie są w większości niezbędne do prawidłowego działania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych.
 11. Pliki cookie stron trzecich używane w naszej witrynie internetowej służą głównie zrozumieniu, jak działa witryna internetowa, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą witryną internetową, zapewnianiu bezpieczeństwa naszych usług, dostarczaniu reklam, które są dla Ciebie odpowiednie, a w sumie zapewnianiu lepszego i ulepszonego użytkownika doświadczenie i pomóc przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą witryną.

§ 2. Polityka cookies

 1. Operator serwisu oświadcza, iż świadcząc usługi drogą elektroniczną przechowują
  i uzyskują dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika, za pomocą plików Cookies.
 2. Instalacja plików Cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług
  w Serwisie.
 3. Stosowane przez Operatora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika.
 4. Operator stosuje pliki cookies, aby:
  • dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
  • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
  • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
  • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
  • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami należącymi do Operatora;
  • wspierać Użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach.
 5. Operator wykorzystują dwa typy plików Cookies:
  • sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 6. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
  • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  • reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
  • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać m.in. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.  Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Operator zastrzega, iż ograniczenie stosowania plików Cookies, o którym mowa w ustępie powyższym, może wpłynąć na niektóre funkcje, które ze swej natury wymagają plików Cookies.

§ 3. W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies

 1. Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.
 2. Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:
  • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
  • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
  • blokowania lub usuwania.
 3. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

  Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

  Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

  Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i       instalując          wtyczkę                   przeglądarki       dostępną   pod             poniższym          linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl (Browser Add On), aby wyłączyć Google Analytics.
 4. Nasza strona korzysta z Google Conversion Trancking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników.

  Jeśli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny„googleleadservices.com”.

  Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania plików cookie, jeśli chcesz nadal rejestrować dane pomiarowe. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie.
 5. Za Twoją zgodą używamy „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi dostarczanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) na naszej stronie internetowej. Z jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane z kontem na Facebooku, a także wykorzystywać do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.

  Zgoda ta może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów o jej wyrażenie.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, kliknij tutaj.
 6. Narzędzie wykorzystywane jest do automatyzacji marketingu poprzez monitorowanie i budowę profili behawioralnych. W SALES manago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł:
  • Pliki monitorujące typu Cookies,
  • Adres IP odwiedzającego,
  • Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS.

   Więcej informacji o zasadach działania i zakresie zbieranych informacji dostępne jest tutaj.
 7. Nasza strona korzysta z Hotjar. Jest to narzędzie online dzięki któremu możliwa jest analiza działania użytkowników strony internetowej. Wiedza uzyskana za pomocą funkcji analitycznych i raportujących pozwoli nam na lepsze zarządzanie stroną, na dokładniejsze dopasowanie do oczekiwań użytkowników oraz szybkie wyeliminowanie błędów.

  Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej, w szczególności do poprawy jakości serwerów, działań analitycznych, rozwojowych, sprawdzających funkcjonalność serwisów. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony. Hotjar zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki 
 8. Korzystamy z usług User.com., czyli kompleksowej platformy umożliwiającej automatyzację procesów marketingowych. Dzięki tej automatyzacji możemy zaproponować Ci produkty, których prawdopodobnie szukasz, dowiedzieć się z jakiej strony do nas trafiłeś lub podziękować Ci za zakupy w naszym sklepie.

§ 10. Zmiany polityki cookies

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 05.04.2024