surowce do produkcji klejów olejów smarów dystrybutor surowce chemiczne

Surowce do produkcji klejów, olejów, smarów

Wyszukaj surowiec

Wszystkie #
a b c d e f g h i j k l ł m n o p q r s t u v w x y z ż

1,4-Butanodiol 1,4-BDO

Inne nazwy:  BDO; Glikol Tetrametylenowy; Butano-1;4-diol

Aceton

Inne nazwy:  Propanon; Dwumetyloketon; Propan-2-on; Dimetyloketon; Ketondimetylowy

Alkohol Izopropylowy IPA

Inne nazwy:  Propan-2-ol; Izopropanol; 2-propanol; 2-Hydroksypropan

Benzoesan Sodu

Inne nazwy:  Sól Sodowa Kwasu Benzenokarboksylowego; Sól Sodowa Kwasu Fenylokarboksylowego; E211

Boraks Dziesięciowodny

Inne nazwy:  Czteroboran Sodu Dziesięciowodny; Tetraboran Sodu Dziesięciowodny; Tetraboran Sodu Dziesięciowodny; Tetraboranu Sodu Dekahydrat; Boranu Sodu Dekahydrat; E285

Boraks Pięciowodny

Inne nazwy:  Czteroboran Sodu Pięciowodny; Tetraboran Sodu Pięciowodny; Tetraboran Sodu Pentahydrat; Czteroboran Sodu Pentahydrat; Boran Sodu Pentahydrat; E285

Butanol

Inne nazwy:  Butan-1-ol; n-Butanol; Alkohol n-butylowy; 1-Hydroksybutan; Alkohol butylowy; 1-Butanol;

Butyldiglikol BDG

Inne nazwy:  2-(2-butoksyetoksy)etanol; Eter Butylowy Glikolu Dietylenowego

Chelat Żelaza DTPA Fe 11%

Inne nazwy:  Bis-dietylotriaminapentaoctanżelazian (II) Sodu; Kompleks Kwasu Dietylenotriaminopentaoctowego; DTPA Fe

Chelat Żelaza DTPA Fe 7%

Inne nazwy:  Bis-dietylotriaminapentaoctanżelazian (II) Sodu; Kompleks Żelazowy Kwasu Dietylenotriaminopentaoctowego; DTPA Fe

Chlorek Amonu

Inne nazwy:  Salmiak; Chlorek Azaniowy; Chlorek Amonowy; E510

Chlorek Metylenu

Inne nazwy:  Dichlorometan; Dwuchlorometan

Chlorek Sodu - Sól Tabletkowa

Inne nazwy:  Sól Sodowa Kwasu Cholorowodorowego; Sól Sodowa Kwasu Solnego

Chlorek Sodu - Sól Warzona

Inne nazwy:  Sól Sodowa Kwasu Cholorowodorowego; Sól Sodowa Kwasu Solnego

Chloroform

Inne nazwy:  Trichlorometan; Trójchlorometan; Trójchlorek metylu

D-Limonen

Inne nazwy:  4-izopropenylo-1-metylocykloheksen

Dekstryna żółta

Inne nazwy:  E1400

Dietanoloamina DEA

Inne nazwy:  Dwuetanoloamina; DEA; Bis(hydroksyetylo)amina; 2;2'-Dihydroksydietyloamina; N;N-Bis(2-hydroksyetylo)amina

Dostępne rodzaje: 100%; 90%; 85%; 80%

Dietylenotriamina DETA

Inne nazwy:  Dwuetylenotriamina; 2;2'-iminodi(etyloamina); Di-2(aminoetylo)amina; DETA

Dimetyloformamid DMF

Inne nazwy:  Dwumetyloforamid; DMFA; DMF; N;N-dimetyloformamid

Etanoloamina MEA

Inne nazwy:  Monoetanoloamina; Etanoloamina; 2-aminoetanol; ETA; Aminoetanol; Hydroksyetyloamina

Dostępne rodzaje: 100%; 90%; 85%; 80%

Etylenoamina E-100

Etylenodiamina EDA

Inne nazwy:  Etano-1;2-diamina; 1;2-diaminoetan; Etylenodwuamina

Fosforan Trietylu

Inne nazwy:  Fosforan Etylu; Ortofosforan Etylu; Fosforan (V) Etylu; TEP

Fosforan Trójsodowy Dwunastowodny TSP

Inne nazwy:  Fosforan Trisodowy Dwunastowodny; Fosforan Sodu Dwunastowodny; Fosforan (V) Sodu Dwunastowodny; Fosforan Sodu Dodekahydrat; Fosforan Trójsodowy Dodekahydrat; Fosforan Trisodu Dodekahydrat; Fosforan Sodu Ekstra; TSP; E339

Gliceryna

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 80%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 96%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 99,5%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Glikol Dietylenowy DEG

Inne nazwy:  DEG; Glikol Dwuetylenowy; Diglikol; 2;2'-oksydietanol

Glikol Etylenowy MEG

Inne nazwy:  Glikol Monoetylenowy; MEG; Etanodiol; Etano-1;2-diol

Glikol Polietylenowy 20000

Inne nazwy:  PEG 20000; PEO; Makrogol; Polioksyetylenoglikol; Polietylenoglikol; Poliglikol Oksyetylenowy; Polioksyetylenoglikol; E1521

Glikol Polietylenowy 4000

Inne nazwy:  PEG 20000; PEO; Makrogol; Polioksyetylenoglikol; Polietylenoglikol; Poliglikol Oksyetylenowy; Polioksyetylenoglikol; E1521

Glikol Polietylenowy PEG 400

Inne nazwy:  PEG 400; PEO; Makrogol; Polioksyetylenoglikol; Polietylenoglikol; Poliglikol Oksyetylenowy; Polioksyetylenoglikol; E1521

Glikol Propylenowy MPG

Inne nazwy:  MPG; Glikol Monopropylenowy; 1;2-propanodiol; Glikol 1;2-propylenowy; Glikol α-propylenowy; E1520

Glukonian Sodu

Inne nazwy:  D-glukonian Sodu; E576

Grafit

Izopropanoloamina MIPA

Inne nazwy:  MIPA; 1-Aminopropan-2-ol; Monoizopropanoloamina

Kalafonia

Kaprolaktam

Inne nazwy:  Azepan-2-on; ε-Kaprolaktam; Laktam Kwasu ε-Aminokapronowego; Heksano-6-laktam

Kwas 12-Hydroksystearynowy 12-HSA

Inne nazwy:  Kwas 12-hydroksyoktadekanowy

Kwas Adypinowy

Inne nazwy:  Kwas Heksanodiowy; Kwas Heksano-1;6-diowy; Kwas Butano-1;4-dikarboksylowy; E355

Kwas Amidosulfonowy

Inne nazwy:  Kwas Sulfamidowy; Kwas Amidosiarkowy

Kwas Azotowy

Inne nazwy:  Kwas azotowy (V)

Kwas Azotowy 55%

Inne nazwy:  Kwas azotowy (V)

Kwas Benzoesowy

Inne nazwy:  Kwas benzenokarboksylowy; kwas fenylokarboksylowy; E210

Kwas Borowy

Inne nazwy:  Kwas borowy (III); Kwas ortoborowy; Kwas borny; Kwas trioksoborowy; Trihydroksyboran; E284

Kwas Cytrynowy Jednowodny

Inne nazwy:  Kwas Cytrynowy Monohydrat; Kwas Cytrynowy Jednowodny; Kwas 2-Hydroksypropano-1;2;3-trikarboksylowy Jednowodny; Kwas β-Hydroksytrikarboksylowy Jednowodny; E330

Kwas Fosforowy 75%

Inne nazwy:  Kwas Fosforowy (V); Kwas Ortofosforowy; Triwodorotetraoksyfosforan; E338

Kwas Mrówkowy 85%

Inne nazwy:  Kwas Metanowy; Kwas Wodorokarboksylowy; E236

Kwas Octowy 60%

Inne nazwy:  Kwas Etanowy; Kwas Metanokarboksylowy; E260

Kwas Oleinowy (Oleina)

Inne nazwy:  Kwas Oktadekenowy; Kwas Olejowy; Kwas cis-oktadek-9-enowy

Kwas p-toluenosulfonowy PTSA

Inne nazwy:  Kwas Paratoluenosulfonowy; Kwas Tosylowy; Kwas 4-metylobenzenosulfonowy

Kwas Palmitynowy

Inne nazwy:  Kwas Heksadekanowy; Kwas Pentadekanokarboksylowy; E570

Kwas Sebacynowy

Inne nazwy:  Kwas Dekanodiowy; Kwas 1;8-oktanodikarboksylowy

Kwas Siarkowy 95-98%

Inne nazwy:  Kwas Siarkowy (VI); E513

Kwas Solny 31-33%

Inne nazwy:  Kwas Chlorowodorowy; E507

Kwas Stearynowy

Inne nazwy:  Mieszanina Kwasów C16-C18

Melamina

Inne nazwy:  Cyjanuramid; Cyjanurtriamid; Cyjanuroamid; 2;4;6-triamino-1;3;5-triazyna

Metanol

Inne nazwy:  Alkohol Metylowy; Spirytus Drzewny; Alkohol Drzewny; Karbinol; Hydroksymetan

Metyloetyloketon MEK

Inne nazwy:  Butanon; 2-Butanon; Butan-2-on; Keton Metylowo-etylowy; Keton Etylowo-metylowy; Metyloaceton

Metyloizobutyloketon MIBK

Inne nazwy:  Keton Izobutylowo-metylowy; Keton Metylowo-izobutylowy; 4-metylopentan-2-on; 4-metylo-2-pentanon; Izopropyloaceton

Metylosulfonylometan MSM

Inne nazwy:  DMSO2; Dimetylosulfoditlenek

Mocznik

Inne nazwy:  Diamid Kwasu Węglowego; Karbamid; Diaminometanal; Diamid Karbonowy; E927b

Octan Wapnia

Inne nazwy:  Etanian Wapnia; Dietanian Wapnia; Dioctan Wapnia; Sól Wapniowa Kwasu Octowego; E263

Oleina (Kwas Oleinowy)

Inne nazwy:  Kwasy Tłuszczowe C16-C18

Olej Parafinowy

Inne nazwy:  Parafina Ciekła Ciężka; Olej Mineralny Ciężki

Olej Rycynowy

Inne nazwy:  Olej Rycynowy Uwodorniony

Olej Silikonowy

Inne nazwy:  Polidimetylosiloksan; PDMS; Dimetykon; E900

Dostępne rodzaje: 50; 100; 350; 1000; 20000 cSt

Olej Wazelinowy

Inne nazwy:  Parafina Ciekła Lekka; Olej Mineralny Lekki

OPTSA

Inne nazwy:  o/p-Toluenosulfonamid; Mieszanina Orto i Para Toluenosulfonamidu

Parafina stała

Inne nazwy:  E905

Dostępne rodzaje: granulowana; tafle

Rezorcyna

Inne nazwy:  Rezorcynol; 1;3-dihydroksybenzen; Benzeno-1;3-diol; m-hydroksyfenol; Fenol m-dihydroksylowy; E103

Siarczan Amonu

Inne nazwy:  Siarczan Diamonu; Siarczan (VI) Amonu; Siarczan (VI) Diamonu; Siarczan Amonowy; E517

Siarczan Baru strącany

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Baru

Siarczan Cynku Jednowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Cynku Jednowodny; Siarczan Cynkowy Jednowodny; Tetraoksydosiarczan Cynku Jednowodny; Siarczan (VI) Cynku Monohydrat; Siarczan Cynkowy Monohydrat; Tetraoksydosiarczan Cynku Monohydrat

Siarczan Cynku Siedmiowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Cynku Siedmiowodny; Siarczan Cynkowy Siedmiowodny; Tetraoksydosiarczan Cynku Siedmiowodny; Siarczan (VI) Cynku Heptahydrat; Siarczan Cynkowy Heptahydrat; Tetraoksydosiarczan Cynku Heptahydrat

Siarczan Cynku Sześciowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Cynku Sześciowodny; Siarczan Cynkowy Sześciowodny; Tetraoksydosiarczan Cynku Sześciowodny; Siarczan (VI) Cynku Heksahydrat; Siarczan Cynkowy Heksahydrat; Tetraoksydosiarczan Cynku Heksahydrat

Siarczan Miedzi

Inne nazwy:  Siarczan Miedzi (II); Siarczan (VI) Miedzi (II); Siarczan Miedziowy

Siarczan Miedzi Jednowodny

Inne nazwy:  Siarczan Miedzi (II) Jednowodny; Siarczan Miedzi (II) Monohydrat; Siarczan (VI) Miedzi (II) Jednowodny; Siarczan (VI) Miedzi (II) Monohydrat; Siarczan Miedziowy Jednowodny; Siarczan Miedziowowy Monohydrat

Siarczan Miedzi Pięciowodny

Inne nazwy:  Siarczan Miedzi (II) Pięciowodny; Siarczan Miedzi (II) Pentahydrat; Siarczan (VI) Miedzi (II) Pięciowodny; Siarczan (VI) Miedzi (II) Pentahydrat; Siarczan Miedziowy Pięciowodny; Siarczan Miedziowowy Pentahydrat

Siarczan Miedzi Pięciowodny z antyzbrylaczem

Inne nazwy:  Siarczan Miedzi (II) Pięciowodny; Siarczan Miedzi (II) Pentahydrat; Siarczan (VI) Miedzi (II) Pięciowodny; Siarczan (VI) Miedzi (II) Pentahydrat; Siarczan Miedziowy Pięciowodny; Siarczan Miedziowowy Pentahydrat

Siarczek Molibdenu

Inne nazwy:  Siarczek Molibdenu (IV); Disiarczek Molibdenu; Dwusiarczek Molibdenu

Siarka Granulowana

Siarka Mielona

Siarka Olejowana

Stearyna

Inne nazwy:  Kwasy Tłuszczowe C16-C18

Szkło Wodne Potasowe

Inne nazwy:  Krzemian Potasu; Krzemian Dipotasu; Sól Potasowa Kwasu Krzemowego

TEA 85% + DEA 15%

Inne nazwy:  Trietanoloamina 85% + Dietanoloamina 15%

Tetrachloroetylen

Inne nazwy:  Czterochloroetylen; Tetrachloroeten; Perchloroetylen; Perchloroeten; Czterochlorek Etylenu; 1;1;2;2-Tetrachloroeten

Tlenek Antymonu (III)

Inne nazwy:  Trójtlenek Antymonu; Tritlenek Antymonu; Tritlenek Diantymonu; Tlenek Antymonawy

Tolyltriazol

Inne nazwy:  Metylo-1H-benzotriazol

Triacetyna

Inne nazwy:  Trójacetyna; Trioctan glicerolu; Trioctan propano-1;2;3-triylu; E1518

Trichloroetylen

Inne nazwy:  Trójchloroetylen; Trichloroeten; Trójchloroeten; 1;1;2-tricholoroeten

Trietanoloamina TEA

Inne nazwy:  TEA; Trójetanoloamina; 2;2';2''-nitrylotrietanol; Tri(2-hydroksyetylo)amina

Dostępne rodzaje: 100%; 90%; 85%; 80%

Urotropina HMTA

Inne nazwy:  Heksametylenotetraamina; HMTA; Sześciometylenoczteroamina; Heksamina; 1;3;5;7-Tetraazaadamantan; E239

Dostępne rodzaje: stabilizowana; niestabilizowana

Uwodorniony Olej Rycynowy HCO

Węglan Litu

Inne nazwy:  Węglan Litowy; Węglan Dilitu

Węglan Potasu

Inne nazwy:  Potaż; Węglan Dipotasu; E501i

Węglan Sodu

Inne nazwy:  Węglan Disodu; Soda Lekka; Soda Ciężka; Soda Kalcynowana

Dostępne rodzaje: soda lekka drobnoziarnista; soda ciężka gruboziarnista

Wersenian Tetrasodu

Inne nazwy:  Wersenian Tetrasodowy; Ergon; Sól Sodowa EDTA; Sól Czterosodowa EDTA; Sól Czterosodowa Kwasu Etylenodiaminotetraoctowego; EDTA-NA4

Wersenian Tetrasodu roztwór 39%

Inne nazwy:  Wersenian Tetrasodowy; Ergon; Sól Sodowa EDTA; Sól Czterosodowa EDTA; Sól Czterosodowa Kwasu Etylenodiaminotetraoctowego; EDTA-NA4

Woda Amoniakalna 25%

Inne nazwy:  roztwór Amoniaku; roztwór Amoniakalny; Wodorotlenek Amonu; Wodny roztwór Azanu

Dostępne rodzaje: techniczny

Wodorotlenek Litu Jednowodny

Inne nazwy:  Wodorotlenek Litu Monohydrat; Zasada Litowa Jednowodna; Zasada Litowa Monohydrat

Wodorotlenek Potasu Płatki

Inne nazwy:  Potaż Żrący; Potaż Kaustyczny; E525

Wodorotlenek Potasu roztwór 50%

Inne nazwy:  Ług Potasowy; Potaż Żrący; Potaż Kaustyczny; E525

Wodorotlenek Sodu

Inne nazwy:  Zasada Sodowa; Soda Kaustyczna; Soda Żrąca; E524

Dostępne rodzaje: płatki; granulki

Wodorotlenek Sodu roztwór

Inne nazwy:  Zasada Sodowa; Soda Kaustyczna; Soda Żrąca; Ług Sodowy; E524

Dostępne rodzaje: 10%; 20%; 30%; 33%; 35%; 40%; 45%; 50%

Wodorowęglan Sodu

Inne nazwy:  Soda Oczyszczona; Soda Kwaśna; Kwaśy Węglan Sodu; Bikarbonat Sodu; Diwęglan Sodu; E500ii

Dlaczego warto zamawiać
surowce chemiczne w Centro-chem

Zamawiaj szybko, sprawnie, redukuj ryzyko.

Surowce, których szukasz, są w naszych magazynach

Własne magazyny, flota samochodów ciężarowych i stabilny łańcuch dostaw oznaczają szeroką dostępność i szybką realizację zamówienia.

Brak obaw o jakość surowców chemicznych

Nie słowa, a konkretne działania potwierdzają jakość surowców, które oferujemy. To wdrożony system ISO, certyfikacja GMP+ czy standard floty GMP+B4

Ryzyko ograniczone do minimum

W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw w Polsce i na świecie. Dysponujemy własną flotą 
samochodów ciężarowych, własnymi magazynami, składami celnymi i platformami do transportu kontenerów.

Dogodne opakowanie z możliwością personalizacji

Worki, bigbagi, cysterny, paletopojemniki, beczki, kanistry,
butelki... dostosowujemy opakowanie do Twoich potrzeb. Przygotujemy dla Ciebie również indywidualne etykiety.

Partnerstwo na każdym etapie

Odpowiadamy na zapytania
 ofertowe w maksymalnie 60 minut, przydzielamy indywidualnego 
opiekuna, dotrzymujemy słowa, stawiamy na długofalową współpracę.

2

składy celne

26

lat doświadczenia

2 000

Klientów na świecie

16

ciężarówek

35

rynków na świecie

14 000 m²

powierzchni magazynowej