surowce do produkcji chemii budowlanej dystrybutor surowce chemiczne

Surowce do produkcji chemii budowlanej

Wyszukaj surowiec

Wszystkie #
a b c d e f g h i j k l ł m n o p q r s t u v w x y z ż

Aceton

Inne nazwy:  Propanon; Dwumetyloketon; Propan-2-on; Dimetyloketon; Ketondimetylowy

Alkohol Furfurylowy

Inne nazwy:  2-Furanometanol; Furan-2-ylometanol; 2-Furanokarbinol; Alkohol Furfuralowy; 2-Furylokarbinol; 2-Furylometanol; 2-Hydroksymetylofuran

Alkohol Izopropylowy IPA

Inne nazwy:  Propan-2-ol; Izopropanol; 2-propanol; 2-Hydroksypropan

Azotan Amonu

Inne nazwy:  Saletra Amonowa; Pulan; Azotan (V) Amonu; Azotan Amonowy; Trójoksydoazotan Amonu; Trioksydoazotan Amonu

Azotan Wapnia

Inne nazwy:  Saletra wapniowa; Ducanit; Saletra norweska; Azotan (V) Wapnia; Diazotan Wapnia; Azotan Wapniowy

Azotan Wapnia Czterowodny

Inne nazwy:  Saletra Wapniowa; Saletra Norweska; Azotanu (V) Wapnia Tetrahydrat; Azotan (V) Wapnia Czterowodny; Diazotan Wapnia Czterowodny; Diazotan Wapnia Tetrahydrat; Azotanu Wapnia Tetrahydrat

Azotan Wapnia roztwór

Inne nazwy:  Saletra wapniowa; Saletra norweska; Azotan (V) Wapnia; Diazotan Wapnia; Azotan Wapniowy

Dostępne rodzaje: 45%; 50%

Benzotriazol (BTA)

Inne nazwy:  1H-Benzotriazol

Bezwodnik Maleinowy

Inne nazwy:  Bezwodnik Kwasu Maleinowego; Bezwodnik Kwasu cis-etylenodikarboksylowego; Furano-2;5-dion

Biel Tytanowa

Inne nazwy:  Tlenek Tytanu (IV); Ditlenek Tytanu; Dwutlenek Tytanu; E171

Butylglikol BG

Inne nazwy:  2-Butoksyetanol

Chlorek Amonu

Inne nazwy:  Salmiak; Chlorek Azaniowy; Chlorek Amonowy

Chlorek Cynku

Inne nazwy:  Dichlorek Cynku

Chlorek Magnezu roztwór

Inne nazwy:  Dichlorek Magnezu; E511

Chlorek Magnezu Sześciowodny

Inne nazwy:  Chlorek Magnezu Heksahydrat; Dichlorek Magnezu Sześciowodny; Dichlorek Magnezu Heksahydrat; E511

Chlorek Metylenu

Inne nazwy:  Dichlorometan; Dwuchlorometan

Chlorek Potasu

Inne nazwy:  Sól potasowa kwasu chlorowodorowego; E508

Chlorek Sodu - Sól Tabletkowa

Inne nazwy:  Sól Sodowa Kwasu Cholorowodorowego; Sól Sodowa Kwasu Solnego

Chlorek Wapnia bezwodny

Inne nazwy:  Chlorek Wapniowy; Dichlorek Wapnia; E509

Chlorek Wapnia Dwuwodny

Inne nazwy:  Chlorek Wapnia Dihydrat; Dichlorek Wapnia Dwuwodny; Dichlorek Wapnia Dihydrat; E509

Chlorek Wapnia roztwór 38%

Inne nazwy:  Chlorek Wapniowy; Dichlorek Wapnia; E509

Chlorek Wapnia Sześciowodny

Inne nazwy:  Dichlorek Wapnia Sześciowodny; Chlorek Wapnia Heksahydrat; Dichlorku Wapnia Heksahydrat; E509

Dietanoloamina DEA

Inne nazwy:  Dwuetanoloamina; DEA; Bis(hydroksyetylo)amina; 2;2'-Dihydroksydietyloamina; N;N-Bis(2-hydroksyetylo)amina

Dostępne rodzaje: 100%; 90%; 85%; 80%

Etanoloamina MEA

Inne nazwy:  Monoetanoloamina; Etanoloamina; 2-aminoetanol; ETA; Aminoetanol; Hydroksyetyloamina

Dostępne rodzaje: 100%; 90%; 85%; 80%

Fosforan Dwuamonowy DAP

Inne nazwy:  DAP; Fosforan Dwuamonowy; Wodorofosforan diamonu; Fosforan (V) diamonu; Monowodorofosforan diamonu; Ortofosforan diamonu

Gliceryna

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 80%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 96%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 99,5%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Glikol Dietylenowy DEG

Inne nazwy:  DEG; Glikol Dwuetylenowy; Diglikol; 2;2'-oksydietanol

Glikol Etylenowy MEG

Inne nazwy:  Glikol Monoetylenowy; MEG; Etanodiol; Etano-1;2-diol

Glikol Polietylenowy PEG 600

Inne nazwy:  PEG 600; PEO; Makrogol; Polioksyetylenoglikol; Polietylenoglikol; Poliglikol Oksyetylenowy; Polioksyetylenoglikol; E1521

Glikol Propylenowy MPG

Inne nazwy:  MPG; Glikol Monopropylenowy; 1;2-propanodiol; Glikol 1;2-propylenowy; Glikol α-propylenowy; E1520

Glukonian Sodu

Inne nazwy:  D-glukonian Sodu; E576

Heksametafosforan Sodu SHMP

Inne nazwy:  Sól Grahama; Heksametafosforan Sodu; Heksametafosforan(V) sodu; Calgon

Kwas Azotowy

Inne nazwy:  Kwas azotowy (V)

Kwas Borowy

Inne nazwy:  Kwas borowy (III); Kwas ortoborowy; Kwas borny; Kwas trioksoborowy; Trihydroksyboran; E284

Kwas Mrówkowy 85%

Inne nazwy:  Kwas Metanowy; Kwas Wodorokarboksylowy; E236

Kwas Solny 31-33%

Inne nazwy:  Kwas Chlorowodorowy; E507

Kwas Solny 33%, 37%

Inne nazwy:  Kwas Chlorowodorowy; E507

Kwas Winowy

Inne nazwy:  Kwas 2;3-dihydroksybutanodiowy; Kwas 2;3-dihydroksybursztynowy; E334

Lignosulfonian Sodu

Inne nazwy:  Sól Sodowa Kwasu Lignosulfonowego; Lignosulfonian Sodowy

Metakrzemian Sodu Pięciowodny

Inne nazwy:  Metakrzemian Disodu Pięciowodny; Metakrzemian Disodu Pentahydrat; Pentahydrat Metakrzemianu Sodu; Szkło Wodne

Metanol

Inne nazwy:  Alkohol Metylowy; Spirytus Drzewny; Alkohol Drzewny; Karbinol; Hydroksymetan

Metyloetyloketon MEK

Inne nazwy:  Butanon; 2-Butanon; Butan-2-on; Keton Metylowo-etylowy; Keton Etylowo-metylowy; Metyloaceton

Mocznik (Urea; Karbamid)

Inne nazwy:  Urea; Karbamid; Diamid Kwasu Węglowego; Diaminometanal; Diamid Karbonowy; E927b

Mrówczan Wapnia

Inne nazwy:  Sól Wapniowa Kwasu Mrówkowego; Metanian Wapnia; E238

Olej Silikonowy

Inne nazwy:  Polidimetylosiloksan; PDMS; Dimetykon; E900

Dostępne rodzaje: 50; 100; 350; 1000; 20000 cSt

Paraformaldehyd PFA

Inne nazwy:  PFA; Poliformaldehyd

Rodanek Sodu

Inne nazwy:  Tiocyjanian Sodu

Siarczan Amonu

Inne nazwy:  Siarczan Diamonu; Siarczan (VI) Amonu; Siarczan (VI) Diamonu; Siarczan Amonowy; E517

Siarczan Baru strącany

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Baru

Siarczan Cyny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Cyny (II); Siarczan (VI) Cyny; Siarczan Cyny (II)

Siarczan Glinu

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Glinu; Trisiarczan Diglinu; Tetraoksydosiarczan Glinu; Siarczan Glinowy; Ciasto Ałunowe; Ałun Papierniczy; Alunogenit

Siarczan Glinu Czternastowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Glinu Czternastowodny; Trisiarczan Diglinu Czternastowodny; Tetraoksydosiarczan Glinu Czternastowodny; Siarczan (VI) Glinu Tetradekahydrat; Trisiarczan Diglinu Tetradekahydrat; Tetraoksydosiarczan Glinu Tetradekahydrat

Siarczan Glinu roztwór 27%

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Glinu; Trisiarczan Diglinu; Tetraoksydosiarczan Glinu; Siarczan Glinowy

Siarczan Potasu

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Potasu; Siarczan Dipotasu; Siarczan Potasowy; E515i

Dostępne rodzaje: rozpuszczalny; pylisty

Siarczan Wapnia

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Wapnia; Siarczan Wapniowy

Siarczan Żelaza Jednowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Żelaza (II) Jednowodny; Siarczanu (VI) Żelaza (II) Monohydrat; Siarczan (VI) Żelaza Jednowodny; Siarczanu (VI) Żelaza Monohydrat; Siarczan Żelazawy Jednowodny; Siarczan Żelazawy Monohydrat

Siarczan Żelaza Siedmiowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Żelaza (II) Siedmiowodny; Siarczanu (VI) Żelaza (II) Heptahydrat; Siarczan (VI) Żelaza Siedmiowodny; Siarczanu (VI) Żelaza Heptahydrat; Siarczan Żelazawy Siedmiowodny; Siarczan Żelazawy Heptahydrat

Siarka Mielona

Siarka Olejowana

Sól Odtłuszczająca

Szkło Wodne Potasowe

Inne nazwy:  Krzemian Potasu; Krzemian Dipotasu; Sól Potasowa Kwasu Krzemowego

Szkło Wodne Sodowe

Inne nazwy:  Krzemian Sodu; Krzemian Disodu; Sól Sodowa Kwasu Krzemowego

Talk

Inne nazwy:  uwodniony Krzemian Magnezu; E553b

Dostępne rodzaje: 325 MESH; 700 MESH

TEA 85% + DEA 15%

Inne nazwy:  Trietanoloamina 85% + Dietanoloamina 15%

Tlenek Chromu (III)

Inne nazwy:  Tritlenek Dichromu; Tlenek Chromowy; Zieleń Chromowa

Tlenek Magnezu

Inne nazwy:  Monotlenek Magnezu; Magnezja Palona; E530

Tolyltriazol

Inne nazwy:  Metylo-1H-benzotriazol

Trietanoloamina TEA

Inne nazwy:  TEA; Trójetanoloamina; 2;2';2''-nitrylotrietanol; Tri(2-hydroksyetylo)amina

Dostępne rodzaje: 100%; 90%; 85%; 80%

Urotropina HMTA

Inne nazwy:  Heksametylenotetraamina; HMTA; Sześciometylenoczteroamina; Heksamina; 1;3;5;7-Tetraazaadamantan; E239

Dostępne rodzaje: stabilizowana; niestabilizowana

Wapno Palone

Inne nazwy:  Tlenek Wapnia; Monotlenek Wapnia; Wapno Kalcynowane; E529

Węglan Litu

Inne nazwy:  Węglan Litowy; Węglan Dilitu

Węglan Potasu

Inne nazwy:  Potaż; Węglan Dipotasu; E501i

Węglan Propylenu

Inne nazwy:  4-metylo-1;3-dioksolan-2-on; Cykliczny Węglan Propylenu; Ester Propylenowy Kwasu Węglowego

Wersenian Tetrasodu

Inne nazwy:  Wersenian Tetrasodowy; Ergon; Sól Sodowa EDTA; Sól Czterosodowa EDTA; Sól Czterosodowa Kwasu Etylenodiaminotetraoctowego; EDTA-NA4

Wersenian Tetrasodu roztwór 39%

Inne nazwy:  Wersenian Tetrasodowy; Ergon; Sól Sodowa EDTA; Sól Czterosodowa EDTA; Sól Czterosodowa Kwasu Etylenodiaminotetraoctowego; EDTA-NA4

Wodorotlenek Sodu

Inne nazwy:  Zasada Sodowa; Soda Kaustyczna; Soda Żrąca; E524

Dostępne rodzaje: płatki; granulki

Wodorotlenek Sodu roztwór

Inne nazwy:  Zasada Sodowa; Soda Kaustyczna; Soda Żrąca; Ług Sodowy; E524

Dostępne rodzaje: 10%; 20%; 30%; 33%; 35%; 40%; 45%; 50%

Wodorotlenek Wapnia (Wapno Hydratyzowane)

Inne nazwy:  Wapno Hydratyzowane; Wapno Gaszone; Wapno Budowlane; Woda Wapienna; Diwodorotlenek Wapnia; Wapno Wykończeniowe

Żel Krzemionkowy Biały Szerokoporowaty

Inne nazwy:  Silicażel; Silikażel

Żel Krzemionkowy Biały Wąskoporowy (granulacja 1-4; 4-8mm)

Inne nazwy:  Silicażel; Silikażel

Dostępne rodzaje: granulacja 1-4; 4-8mm

Żel Krzemionkowy Pomarańczowy

Inne nazwy:  Silicażel; Silikażel

Dostępne rodzaje: granulacja 2-5; 2-7; 3-5; 3-7; 4-8mm

Dlaczego warto zamawiać
surowce chemiczne w Centro-chem

Zamawiaj szybko, sprawnie, redukuj ryzyko.

Surowce, których szukasz, są w naszych magazynach

Własne magazyny, flota samochodów ciężarowych i stabilny łańcuch dostaw oznaczają szeroką dostępność i szybką realizację zamówienia.

Brak obaw o jakość surowców chemicznych

Nie słowa, a konkretne działania potwierdzają jakość surowców, które oferujemy. To wdrożony system ISO, certyfikacja GMP+ czy standard floty GMP+B4

Ryzyko ograniczone do minimum

W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw w Polsce i na świecie. Dysponujemy własną flotą 
samochodów ciężarowych, własnymi magazynami, składami celnymi i platformami do transportu kontenerów.

Dogodne opakowanie z możliwością personalizacji

Worki, bigbagi, cysterny, paletopojemniki, beczki, kanistry,
butelki... dostosowujemy opakowanie do Twoich potrzeb. Przygotujemy dla Ciebie również indywidualne etykiety.

Partnerstwo na każdym etapie

Odpowiadamy na zapytania
 ofertowe w maksymalnie 60 minut, przydzielamy indywidualnego 
opiekuna, dotrzymujemy słowa, stawiamy na długofalową współpracę.

2

składy celne

26

lat doświadczenia

2 000

Klientów na świecie

16

ciężarówek

35

rynków na świecie

14 000 m²

powierzchni magazynowej