tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Kleje, oleje, smary

kategorie
Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.
 

Produkty

Aceton

Inne nazwy: Dwumetyloketon, dimetyloketon, propanon, propan-2-on, keton dimetylowy

Alkohol cetylowy

Inne nazwy: 1-heksadekanol, ALKOHOL CETOSTEARYLOWY

Alkohol furfurylowy

Inne nazwy: 2-Furanometanol, furan-2-ylometanol, 2-furanokarbinol, alkohol furfuralowy, 2-furylokarbinol, 2-furylometanol, 2-hydroksymetylofuran

Alkohol izopropylowy

Inne nazwy: IPA, propan-2-ol, izopropanol, 2-hydroksypropan

Alkohol metylowy

Inne nazwy: Metanol, karbinol

Propanol

Inne nazwy: N-propanol, 1-hydroksypropan, Propan-1-ol, Alkohol Propylowy, Alkohol n-propylowy

Azotan cynku sześciowodny

Inne nazwy: Sól cynkowa kwasu azotowego

Azotyn sodu

Inne nazwy: brak

Benzotriazol

Inne nazwy: brak

Bezwodnik maleinowy

Inne nazwy: Bezwodnik kwasu maleinowego, bezwodnik kwasu cis-etylenodikarboksylowego, furanodion-2,5, ŻTP

Chlorek amonu

Inne nazwy: Salmiak

Chlorek metylenu

Inne nazwy: Dwuchlorometan, dichlorometan

Chlorek sodu - sól tabletkowana

Inne nazwy: sól tabletkowana, chlorek sodu

Czteroboran sodu bezwodny

Inne nazwy: Boraks bezwodny

Czteroboran sodu pięciowodny

Inne nazwy: Boraks pięciowodny

Czteroboran sodu dziesięciowodny

Inne nazwy: Boraks dziesięciowodny

Czterochloroetylen

Inne nazwy: Perchloroetylen, tetrachloroetylen

Dietanoloamina

Inne nazwy: DEA, dwuetonoloamina, 2,2-iminodietanol

Dietonolomina 80%

Inne nazwy: DEA roztwór 80%, dwuetonoloamina roztwór 80%, 2,2-iminodietanol roztwór 80%

Dietanoloamina 85%

Inne nazwy: DEA roztwór 85%, dwuetonoloamina roztwór 85%, 2,2-iminodietanol roztwór 85%

Dietanoloamina 90%

Inne nazwy: DEA roztwór 90%, dwuetonoloamina roztwór 90%, 2,2-iminodietanol roztwór 90%

Dietanoloamina 100%

Inne nazwy: DEA, dwuetonoloamina roztwór 100%, 2,2-iminodietanol roztwór 100%

Etanoloamina

Inne nazwy: 2-aminoetanol, MEA, monoetanoloamina

Etanoloamina 80%

Inne nazwy: 2-aminoetanol roztwór 80%, MEA roztwór 80%

Etanoloamina 85%

Inne nazwy: 2-aminoetanol roztwór 85%, MEA roztwór 85%

Etanoloamina 90%

Inne nazwy: 2-aminoetanol roztwór 90%, MEA roztwór 90%

Etanoloamina 100%

Inne nazwy: 2-aminoetanol, MEA

Etylenodiamina

Inne nazwy: EDA, etylenodwuamina

Formalina

Inne nazwy: Aldehyd mrówkowy roztwór

Fosforan diamonowy

Inne nazwy: fosforan amonu,DAP, fosforan dwuamony, fosforan dwuamonowy wodorofosforan amonu

Fosforan mocznika

Inne nazwy: brak

Fosforan monoamonowy

Inne nazwy: MAP, fosforan jednoamonowy

Fosforan monosodowy bezwodny

Inne nazwy: Fosforan jednosodu bezwodny

Fosforan monosodowy dwuwodny

Inne nazwy: Fosforan jednosodu dwuwodny

Fosforan trisodowy dwunastowodny

Inne nazwy: Fosfroan trójsodowy dwunastowodny

Gliceryna

Inne nazwy: Glicerol, propano-1,2,3-triol

Gliceryna 80%

Inne nazwy: Glicerol, propano-1,2,3-triol

Gliceryna 96%

Inne nazwy: Glicerol, propano-1,2,3-triol

Gliceryna 99,5%

Inne nazwy: Glicerol, propano-1,2,3-triol

Glikol dietylenowy

Inne nazwy: Glikol dwuetylenowy, diglikol, DEG, 2,2'-oksydietanol

Glikol monoetylenowy

Inne nazwy: Glikol monoetylenowy, MEG

Glikol trietylenowy

Inne nazwy: Glikol trójetylenowy, TEG

Glikol polietylenowy 200

Inne nazwy: PEG 200

Glikol polietylenowy 400

Inne nazwy: PEG 400

Glikol polietylenowy 600

Inne nazwy: PEG 600

Glikol monopropylenowy

Inne nazwy: 1,2-propandiol, glikol propylenowy, 1,2-dihydroksypropan

Glikol dipropylenowy

Inne nazwy: Glikol dwupropylenowy, 1,1-oksydi-2-propanol

Grafit

Inne nazwy: brak

Izopropyloamina

Inne nazwy: Monoizopropanoloamina, 2-propyloamina, MIPA

Kalafonia

Inne nazwy: brak

Kwas 12-hydroksystearynowy

Inne nazwy: brak

Kwas adypinowy

Inne nazwy: Kwas butanodikarboksylowy-1,4, kwas heksanodiowy 1,6

Kwas amidosulfonowy

Inne nazwy: kwas sulfamidowy

Kwas azotowy

Inne nazwy: brak

Kwas azotowy 55%

Inne nazwy: brak

Kwas benzoesowy

Inne nazwy: Kwas benzenokarboksylowy

Kwas borowy

Inne nazwy: Kwas ortoborowy

Kwas cytrynowy bezwodny

Inne nazwy: Kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy

Kwas cytrynowy jednowodny

Inne nazwy: Kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy

Kwas fosforowy 72%, 75%, 85%

Inne nazwy: Kwas ortofosforowy

Kwas mrówkowy 85%

Inne nazwy: brak

Kwas sebacynowy

Inne nazwy: brak

Kwas siarkowy

Inne nazwy: brak

Kwas solny 33%, 37%

Inne nazwy: Kwas chlorowodorowy

Kwas stearynowy

Inne nazwy: Kwasy tłuszczowe C16-18

Mocznik

Inne nazwy: brak

N-aminoetylopiperazyna

Inne nazwy: brak

Octan butylglikolu

Inne nazwy: Octan 2-butoksyetylu, ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego

Octan n-butylu

Inne nazwy: Octan butylu

Octan izobutylu

Inne nazwy: brak

Parafina stała (granulowana, tafle)

Inne nazwy: brak

Parafina ciekła lekka

Inne nazwy: Olej wazelinowy

Parafina ciekła ciężka

Inne nazwy: Olej parafinowy

Paraformaldehyd

Inne nazwy: brak

Pentaerytrytol

Inne nazwy: Pentaerytryt

Pirosiarczyn sodu

Inne nazwy: Dwusiarczyn sodowy, disiarczyn disodu

Rezorcyna

Inne nazwy: brak

Sebacynian bis(2-etyloheksylu)

Inne nazwy: Sebacynian dwuoktylu

Sorbitol 70%

Inne nazwy: Sorbit

Talk 325 mesh, 700 mesh

Inne nazwy: brak

Trietylenotetraamina

Inne nazwy: Trójetylenotetraamina, TETA

Tripolifosforan sodu (granulat, proszek)

Inne nazwy: STP, STPP, trójpolifosforan sodu

Trietanoloamina 80%, 85%, 90%, 100%

Inne nazwy: trójetanoloamina, 2,2',2''-nitrilotrietanol

Wazelina (biała, żółta)

Inne nazwy: brak

Wodorotlenek baru

Inne nazwy: brak

Wodorotlenek litu jednowodny

Inne nazwy: brak

Wodorotlenek potasu stały

Inne nazwy: Ług potasowy

Wodorotlenek sodu roztwór

Inne nazwy: Ług sodowy roztwór, soda kaustyczna

Wodorotlenek sodu stały (płatki, granulki)

Inne nazwy: Ług sodowy, soda kaustyczna

Wodorosiarczyn amonu roztwór

Inne nazwy: Kwaśny siarczyn amonu roztwór

Wodorosiarczyn sodu roztwór

Inne nazwy: Kwaśny siarczyn sodu roztwór

Wodorowęglan sodu

Inne nazwy: Kwaśny węglan sodu, soda kwaśna

Opis kategorii

KLEJE, OLEJE, SMARY

KLEJE

to substancje organiczne lub nieorganiczne pozwalające na trwałe połączenie materiałów. Składaja się z polimeru (naturalny, syntetyczny) oraz różnych dodatków (takich jak wypełniacze czy rozpuszczalniki). Kleje zwiekszają adhezję (nalezą do materiałów powierzchniowo-czynnych). Kleje najczęściej przyjmują forme ciekłą, czasami mają postać stałą. (np. wkłady, sztyfty).

OLEJE

to substancje nierozpuszczalne w wodzie, lepkie, o różnym pochodzeniu (np. roślinnym, mineralnym, zwierzęcym). Oleje znajdują zastosowanie w żywności (np. oliwa z oliwek ), paliwach (np. olej opałowy ), w medycynie (np. olej mineralny ), branży samochodowej (np. olej silnikowy) oraz q produkcji wielu rodzajów farb, tworzyw sztucznych.

SMARY

to mieszaniny zmniejszające tarcie mechaniczne oraz zużycie danego elementu mechanicznego, co bezpośrednio przekłada się na wydajność pracy danego elementu. Smary składają się z oleju bazowego (np. estry, silikony czy inne) oraz różnego rodzaju dodatków (zapweniające np. ochronę przed korozją). Smary znajdują zastosowanie w m.in. w branży metalurgicznej, górnictwie, przemyśle samochodowym, chłodniczym. Wyróżnia się kilka rodzajów smarów: stałe, ciekłe i półstałe.

Firma Centro-chem oferuje surowce o najwyższej jakości, niezbędne w produkji klejów, olejów czy smarów. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. :

 • aceton,
 • alkohole,
 • azotany,
 • chlorki,
 • DEA,
 • boraks,
 • fosforany,
 • gliceryna,
 • glikol,
 • kwasy,
 • mocznik,
 • octany,
 • oleje,
 • siarczany,
 • tlenki,
 • węglany,
 • wodorotlenki

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.