tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Polityka jakości

Polityka jakości odgrywa bardzo dużą rolę w działalności firmy. Chcąc zapewnić Klientom surowce i usługi na najwyższym poziomie, wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Firmą certyfikującą jest United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. (URS Polska)

Podtrzymując i rozwijając założenia polityki jakości Centro-chem kładzie nacisk na:

 • aktywne uczestnictwo zespołu firmy w realizacji polityki jakości,
 • rozwijanie świadomości dotyczącej polityki jakości wśród wszystkich pracowników,
 • nadzorowanie i doskonalenie zachodzących procesów,
 • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez Klientów,
 • ciągłe szkolenia oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • okresowe certyfikacje wdrożonych systemów
 • dokładna weryfikację prawną wszystkich surowców w ujęciu rozporządzenia REACH.

Gwarancją wiarygodności naszych osiągnięć są otrzymane certyfikaty i wyróżnienia:

 • ISO 9001:2015,
 • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej CWB, D&B,
 • Gazele Biznesu,
 • Skrzydła Biznesu,
 • Liderzy Eksportu na Wschód.

Satysfakcja z dotychczasowych osiągnięć, ambicja i chęć podejmowania wyzwań, determinują nasze dalsze działanie i wyznaczają nowe cele:

 • aktywne poszukiwanie nowych Dostawców i Klientów,
 • tworzenie nowych stanowisk pracy,
 • realizację zamówień zgodnie z wymaganiami Klienta,
 • terminowość w realizacji usług,
 • zdobywanie nowych rynków i zwiększanie oferty asortymentowej,
 • współpracę z Dostawcami gwarantującymi wysoką jakość oferowanych surowców.

Istotnym zagadnieniem jest rozporządzenie REACH (REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION OF CHEMICALS (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń w zakresie chemikaliów), które zobowiązuje naszą Firmę do określonych zachowań. Zapewniamy, że wszystkie dostarczane przez nas surowce podlegają dokładnej analizie prawnej.