tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Zmiany regulacyjne dotyczące obrotu 1-metylo-2-pirolidonem (NMP)

Już 9 maja czekają nas nowe zmiany regulacyjne dotyczące obrotu 1-metylo-2-pirolidonem (NMP).

Zgodnie z nowymi przepisami, substancja ta nie będzie mogła być wprowadzana do obrotu w postaci własnej lub w mieszaninach o stężeniu równym lub większym niż 0,3% w zastosowaniach zidentyfikowanych jako rozpuszczalnik lub reagent w procesie powlekania drutu.

Istnieje możliwość kontynuowania używania NMP po spełnieniu określonych warunków, takich jak m.in. podanie wyznaczonych wartości DNEL w sekcji 8 karty charakterystyki, jak również w CSR, a także podjęcie odpowiednich środków kontroli narażenia pracowników.

W Centro-chem bacznie obserwujemy zmiany regulacyjne i czuwamy nad tym, by spełnione zostały wszelkie niezbędne środki zarządzania ryzykiem.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym.

handel@centro-chem.pl

+48 603 134 003