Zmiany regulacyjne dotyczące obrotu 1-metylo-2-pirolidonem (NMP)

Już 9 maja czekają nas nowe zmiany regulacyjne dotyczące obrotu 1-metylo-2-pirolidonem (NMP).

surowce chemiczne dystrybutor
Opublikowano
Autor Karolina Prażewska

Już 9 maja czekają nas nowe zmiany regulacyjne dotyczące obrotu 1-metylo-2-pirolidonem (NMP).

Zgodnie z nowymi przepisami, substancja ta nie będzie mogła być wprowadzana do obrotu w postaci własnej lub w mieszaninach o stężeniu równym lub większym niż 0,3% w zastosowaniach zidentyfikowanych jako rozpuszczalnik lub reagent w procesie powlekania drutu.

Istnieje możliwość kontynuowania używania NMP po spełnieniu określonych warunków, takich jak m.in. podanie wyznaczonych wartości DNEL w sekcji 8 karty charakterystyki, jak również w CSR, a także podjęcie odpowiednich środków kontroli narażenia pracowników.

W Centro-chem bacznie obserwujemy zmiany regulacyjne związane z surowcami chemicznymi i czuwamy nad tym, by spełnione zostały wszelkie niezbędne środki zarządzania ryzykiem.