Prognozy dotyczące rynku rzepaku w 2024

Czy z nadzieją możemy patrzeć na rok 2024 w kontekście sytuacji rynkowej rzepaku?

rynek rzepaku gliceryna surowce chemiczne centro-chem
Opublikowano
Autor Karolina Prażewska

Czy z nadzieją możemy patrzeć na rok 2024
w kontekście sytuacji rynkowej rzepaku?

Czy z nadzieją możemy patrzeć na rok 2024 w kontekście sytuacji rynkowej rzepaku? Okazuje się, że nie do końca. Pogorszenie sytuacji popytowo-podażowej na rynku rzepaku prognozuje Bank Credit Agricole. Głównymi czynnikami ryzyka tej prognozy jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych wśród kluczowych producentów roślin oleistych.

Analitycy Credit Agricole powołując się na raport
USDA prognozują

Analitycy Credit Agricole powołując się na raport USDA prognozują, że produkcja rzepaku w sezonie 2023/2024 zmniejszy się do 87,0 mln t wobec 88,8 mln t w sezonie 2022/2023 (-2,1 proc.). Z czego wynika ten spadek? Analitycy prognozują, że jest to efekt niższych zbiorów w Australii (-38,4 proc. – negatywny efekt zjawiska El Niño).
Z kolei światowe zużycie rzepaku w nadchodzącym sezonie wzrośnie o 1,2%, do czego przyczynią się jego relatywnie niskie ceny. W warunkach produkcji wyższej od zużycia w sezonie 2023/2024 dojdzie do spadku światowych zapasów rzepaku do 7,4 mln t wobec 7,8 mln t w sezonie 2022/2023 (-5,9%). W efekcie wskaźnik zapasy końcowe/zużycie zmniejszy się do 8,6 % wobec 9,2 %.

Uważamy, że mimo prognozowanego spadku zapasów rzepaku, wzrost jego cen ograniczany będzie przez odbudowę światowych zapasów pozostałych roślin oleistych, w szczególności soi i ziaren słonecznika.

– czytamy w kwartalniku AgroMapa

W Centro-chem trzymamy rękę na pulsie

W Centro-chem trzymamy rękę na pulsie i bacznie obserwujemy tendencje rynkowe. Rzepak jest dla nas i dla naszych Klientów istotnym zagadnieniem, także w kontekście produkowanej z niego gliceryny.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym: handel@entro-chem.pl