Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości

Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości umożliwia pracownikom Centro-chem sp. z o.o. sp.k. lub osobom trzecim, dobrowolne informowanie o istotnych nieprawidłowościach wyraźnie dostrzegalnych lub takich, co do zaistnienia których zachodzi uzasadnione podejrzenie.

Opublikowano
Autor @developers

Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości umożliwia pracownikom Centro-chem sp. z o.o. sp.k. lub osobom trzecim, dobrowolne informowanie o istotnych nieprawidłowościach wyraźnie dostrzegalnych lub takich, co do zaistnienia których zachodzi uzasadnione podejrzenie.

W przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia nadużycia – należy zgłosić:

 • sprzedajność
 • naruszenie bezpieczeństwa transportu
 • przekupstwo
 • płatną protekcję
 • działania zagrażające środowisku naturalnemu
 • działania zagrażające zdrowiu i życiu
 • łapownictwo menedżerskie
 • naruszenie bezpieczeństwa żywności i pasz
 • manipulacje przy przetargach lub postępowaniach zakupowych
 • oszustwo pracownicze
 • mobbing
 • molestowanie, w tym molestowanie seksualne
 • stalking
 • dyskryminację
 • niedopełnienie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 • inne nieprawidłowości, w tym niewłaściwe zachowania związane z uzależnieniem oraz naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub bezpieczeństwa osób i mienia

Zgłoszenia może dokonać każdy anonimowo lub imiennie na adres e-mail: compliance@centro-chem.pl.