Regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi

REGULAMIN OBROTU OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI TYPU DPPL 1000L
PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO CENTRO-CHEM SP. J.

1. Opakowania zwrotne typu DPPL 1000L stanowią własność P.W. Centro-chem Sp. J.
i są przeznaczone do przechowywania surowców dostarczanych przez P.W. Centro-chem Sp. J. na podstawie umowy handlowej lub zamówienia.

2. Klient, który zakupił od P.W. Centro-chem Sp. J. surowiec w opakowaniu DPPL 1000L zobowiązany jest do zwrotu tego opakowania w ciągu 45 dni od daty sprzedaży towaru.

3. Zwracane opakowania powinny być opróżnione i nie mogą być uszkodzone. Opakowania nie mogą być używane jako – opakowania magazynowe na potrzeby klienta.

4. Opróżnione opakowania będą odbierane od klienta transportem P.W. Centro-chem Sp. J..

5. Gotowość do zwrotu opróżnionych opakowań należy zgłaszać na adres e-mail: jacek.ziolkowski(at)centro-chem.pl lub telefonicznie po nr 721 646 875.

6. W przypadku nie zwrócenia opakowań w terminie zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności 14 dni w oparciu o poniższy cennik:

Pojemnik DPPL 1000L – 500 zł/szt. netto

7. P. W. Centro-chem Sp. J. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia opakowania uszkodzonego lub zanieczyszczonego innymi substancjami niż surowiec w nim sprzedany.
Zwrot opakowania uszkodzonego lub zanieczyszczonego będzie skutkowało wystawieniem faktury obciążającej w wysokości równowartości utraconego opakowania.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU I STANOWI
INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIEŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ P.W. CENTRO-CHEM SP. J. W RAMACH WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

Pobierz: Regulamin obrotu opakowaniami DPPL